/

تدوین، موشن گرافی و محتوا ویدیویی

--پورتال یاران سعید--

یکی از مهمترین و اثر بخش ترین راه های ارتباطی با مخاطبین، استفاده از محتوای ویدیویی است. یاران سعید به جهت افزایش عمق اثر دکتر سعید محمد، مایل به جذب نیروی انسانی آشنا به موضوع تدوین، موشن گرافی و محتوای ویدیویی است. اگر شما با این حوزه آشنایی دارید، لطفاً هم اکنون اقدام به تکمیل فرم موجود در لینک زیر کنید!